Kategorie: Aktuality, Důležité informace

Volby do školské rady

Vážení rodiče.

Končí tříleté funkční období školské rady a je potřeba zvolit nové zástupce rodičů. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejich členů. Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci. Počet členů školské rady je na naší škole stanoven na celkem devět zástupců (3 + 3 + 3).

V současné ŠR byli Vašimi zástupci:

Paní Miroslava Stuchlíková, pan Ivo Chlubna a pan Jakub Maňura.

Volby do nové ŠR jsme stanovili na termín 14. 9. 2021 během třídních schůzek.

K volbám je potřeba sestavit kandidátní listinu. Prosím proto všechny ty z Vás, kteří by měli zájem o zastupování rodičů ve ŠR, aby se přihlásili na adresu reditel@evokace.cz . Je také možné kandidáta navrhnout. Pokud by daný kandidát s kandidaturou souhlasil, zařadíme jej na kandidátní listinu. Vaše návrhy posílejte prosím do pátku 10. 9. 2021. Zároveň si dovolím oslovit Vaším jménem současné členy ŠR, zda by byli ochotni ve své práci ve ŠR pokračovat i v dalším tříletém období.

Mgr. Eva Hubatková, ŘŠ

print Formát pro tisk