Kategorie: Aktuality, Mateřské školy, COVID

Pravidla pro návrat ze zahraničí - MŠ

Vážení rodiče, uvádíme pravidla pro nástup dětí do MŠ.

Podle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví jsou upravena pravidla pro nástup dětí do MŠ. Týká se to pouze dětí, které byly 14 dní před nástupem do MŠ v zahraničí.

Pravidla vycházejí z platné cestovatelské mapy, která dělí země podle barev na:

  • Zelené a oranžové – s nízkým nebo středním rizikem
  • Světle a tmavě červené – s vysokým nebo velmi vysokým rizikem
  • Černé – s extrémním rizikem

Viz mapa https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/ 

PRAVIDLA

  1. Děti do 6 let.

Tyto děti nepodléhají povinnosti testování. Pokud se ale vrátí ze země s velmi vysokým rizikem (tmavě červené) nebo z extrémně vysokým rizikem (černé), jsou automaticky povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů (červená země) nebo 10 dnů (černá země) od vstupu do ČR. I kdyby se podrobily testu s negativním výsledkem, není možné je do MŠ přijmout dříve. Musí být dodržena 7/10 denní doba samoizolace.

  1. Děti starší než 6 let.

Pokud se vracejí ze zelené a oranžové země – s nízkým nebo středním rizikem, mohou nastoupit ihned po návratu i do doby výsledku testu (antigenního testu, který nesmí být starší 48 hodin, nebo PCR testu, který nesmí být starší 72 hodin) za podmínky, že děti budou po tuto dobu používat respirátor (nikoliv pouze zdravotnickou roušku). Test musí být proveden do 5 dnů od návratu, ale lze předložit také test, který byl proveden i před návratem v dané cizí zemi (staří testu je vždy stejné – 48 hodin antigenní, 72 hodin PCR).

Pokud se vracejí ze světle a tmavě červené země – s vysokým nebo velmi vysokým rizikem, se musí dané dítě nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den od vstupu na území České republiky podrobit PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2. Do doby výsledku testu jim nemůže být umožněn vstup a přítomnost v MŠ.

Pokud se vracejí z černé země – s extrémním rizikem, pak se musí  do 24 hodin od vstupu na území České republiky podrobit PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 a znovu (tedy podruhé) se musí  podrobit PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 nejdříve 10. den, nejpozději však 14. den od vstupu na území České republiky. Do doby výsledku testu (pro účely předložení testu je určující ten druhý PCR test, čili mezi 10. a 14. dnem od vstupu) nemůže být dítěti umožněn vstup a přítomnost v MŠ.

Proto Vás prosím, abyste dodržovali tato ochranná opatření, pokud se týkají Vašeho dítěte. Prosím, nahlaste při nástupu do MŠ paní učitelce, zda jste v posledních 14 dnech před nástupem byli v zahraničí a z jakého typu země jste se vrátili.

 

Všem Vám za to moc děkuji. Chráníte tím děti v MŠ, protože v případě, že by se v MŠ objevilo dítě s nákazou, budeme nuceni MŠ z důvodu karantény nejméně na 14 dní uzavřít.

Mgr. Eva Hubatková

print Formát pro tisk