Kategorie: COVID

Testování žáků - změny od 3. 1. 2022

Vážení rodiče.

Od 3. 1. 2022 dochází ke změně mimořádného opatření vlády k testování žáků ve školách. 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků ve školách se mění takto:

  • v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování  žáků 2x týdně, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,
  • dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu,
  • pokud není žák přítomen v den testování ve škole, bude testován po svém příchodu do školy,
  • nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci !!!
  • v případě, že se žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení roušky/respirátoru po celou dobu pobytu žáka ve škole)​​​

 

​​​Testujeme antigenními testy dodanými MŠMT. Opět je možné, donést si test z domu, ale otestovat se žák musí až ve škole.

 

Všem děkuji za pochopení a trpělivost.

Mgr. Eva Hubatková

print Formát pro tisk