Zdroj: https://www.evokace.cz/dulezite-oznameni/pece-o-deti-vybranych-profesi  •  Vydáno: 9.4.2021 14:46  •  Autor: Mgr. Eva Hubatková

Péče o děti vybraných profesí

Vážení rodiče.

Protože se množí dotazy k této problematice, uvádíme upřesňující informace.

Spádová ZŠ  má od 12. 4. 2021 povinnost zajistit péči o děti zaměstnanců vybraných profesí v týdnu, kdy by měly být na distanční výuce. Totéž platí pro děti navštěvující MŠ. Děti tedy chodí do školy/školky každý den.

Jedná se o děti, jejichž zákonní zástupci jsou:​

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e) příslušníci ozbrojených sil,

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Zákonný zástupce by měl doložit potvrzení od zaměstnavatele, že spadá do vyjmenovaných profesí.

Kromě doložení potvrzení, že alespoň jeden z rodičů spadá do této kategorie je potřeba předem kontaktovat školu (e-mailem nebo telefonicky), abychom s dětmi počítali. Také je potřeba přihlásit dětem stravování. Děti jsou přihlášeny do konce dubna, ale pouze na týdny prezenční výuky. Také je potřeba počítat s nařízeným testováním dětí a žáků.

Mgr. Eva Hubatková