Zdroj: https://www.evokace.cz/aktuality/hodnoceni-zaku-zustavajicich-doma  •  Vydáno: 25.5.2021 12:45  •  Autor: Mgr. Eva Hubatková

Hodnocení žáků zůstávajících doma

Vzhledem k tomu, že někteří žáci stále nenastoupili na prezenční výuku a nemohou být tedy zkoušeni v běžném režimu, jsme pro přezkoušení látky, která je jim zadávána, stanovili následující pravidla.

1. Žáci budou přezkoušeni v systému jeden na jednoho (učitel a žák). V tomto případě nemusí být žák testován, ale musí mít během zkoušení  roušku.

2. K přezkoušení budou žáci pozváni až v době po skončení výuky, aby se nesetkali se žáky testovanými.

3. Frekvence přezkoušení je stanovena následovně:

4. Pokud se žák na přezkoušení nebude dostavovat, bude na vysvědčení nehodnocen a bude komisionálně přezkoušen v posledním srpnovém týdnu.

5. Jednotliví vyučující se budou na termínech domlouvat tak, aby žák přišel na přezkoušení ve dvou (max. třech) dnech v týdnu.

Také jsem byla dotazována na možnost testovat se vlastním doneseným testem. Ano, je to možné, pokud se bude jednat o test schválený pro samotestování. 

Mgr. Eva Hubatková