Stravování od 1. 3. 2021

Vážení rodiče,
děti, které dosud chodily na prezenční výuku budou odhlášeny ze stravování, včetně mateřské školy. Žáci přihlášeni k odběru stravy do krabiček při distanční výuce, zůstávají přihlášeni.

Noví zájemci o odebírání oběda do krabiček za standardní cenu + 6,- Kč za krabičky se mohou přihlásit klasicky na www.strava.cz, telefonicky na 515 267 177, mobil: 739 242 094 nebo na e-mailu: vedoucisj@evokace.cz. Případní zájemci ze školy v Konicích, se mohou domluvit přímo s vedoucí ŠJ.

Výdej obědů bude u vchodu do ŠJ na rampě od 11:00 do 14:15 hodin.

Novotná Ljuba - vedoucí školní jídelny