Zdroj: https://www.evokace.cz/skolni-druzina-udalosti/poplatek-za-skolni-druzinu  •  Vydáno: 20.10.2023 12:31  •  Autor: ZŠ JUDr. Josefa Mareše1

Poplatek za školní družinu

Vážení rodiče,

připomínáme, kdo jste neuhradili školné za ŠD, tak prosím o zaplacení. Způsob platby:

 

Poplatek za školní družinu činí 200,- Kč za 1 dítě na měsíc. Možné způsoby úhrady poplatku:

 

Upozornění: V případě, že úplatu za školné neuhradíte v daném termínu, bude se postupovat dle vnitřní směrnice "Vymáhání peněžních pohledávek".

Bankovní spojení ZŠ: