Kategorie: Školní družina

Poplatek za školní družinu

Vážení rodiče,

připomínáme, kdo jste neuhradili školné za ŠD, tak prosím o zaplacení. Způsob platby:

 

Poplatek za školní družinu činí 200,- Kč za 1 dítě na měsíc. Možné způsoby úhrady poplatku:

 

  • Trvalým příkazem v bance na období od září do června - měsíčně 200,- Kč (příkaz zrušit na prázdniny červenec, srpen) splatný vždy  do 15. dne v kalendářním měsíci

  • Jednorázově za pololetí (1 000,- Kč) nebo celý rok (2 000,- Kč) na účet školy, splatnost do 30. 9. 2023

  • V hotovosti v kanceláři školy - pouze na pololetí (1 000,- Kč) nebo celý rok (2 000,- Kč), splatné do 30. 9. 2023

Upozornění: V případě, že úplatu za školné neuhradíte v daném termínu, bude se postupovat dle vnitřní směrnice "Vymáhání peněžních pohledávek".

Bankovní spojení ZŠ:

  • č. účtu: 191441377/0300
  • Variabilní symbol: rodné číslo dítěte
  • Konstantní symbol: neuvádět
  • Specifický symbol: 5
  • Do poznámky pro příjemce uvést jméno dítěte a třídu

print Formát pro tisk

Zobrazit menu
Hlavní menu