Kategorie: 1. stupeň

ČTYŘLÍSTEK RUDOLF II.

Školní den 14. 6. se proměnil pro žáky 4. ročníků v pestrou nabídku námětů z doby Rudolfa II.

Prakticky si ověřovali vědomosti ze závěrečného učiva ve vlastivědě „První Habsburkové na českém trůně“.

V úvodní hodině se z dopisu od císaře Rudolfa II. dozvěděli, co je čeká a jakými cechy si projdou. Posléze svoji pozornost zaměřili na sledování ukázek z filmu Císařův pekař a Pekařův císař a do připraveného pracovního listu zaznamenávali odpovědi na dané otázky. Další čtyři vyučovací hodiny objevovali, modelovali, skládali a navrhovali podle zadání jednotlivých stanovišť.

Na prvním stanovišti složili puzzle císaře Rudolfa II., na PC o něm vyhledávali zajímavosti. Na druhém stanovišti si ověřovali praktické schopnosti při modelování Golema z hlíny. Zjistili, že není vůbec jednoduché vytvořit sošku, a že řemeslníci - hrnčíři museli být při výrobě velmi zruční. Třetí stanoviště se proměnilo v laboratoř. Jako alchymisté testovali vlastnosti mléka, smetany, kefíru nebo čištění mincí. Dozvěděli se, že provádění pokusů může být nebezpečné. Na čtvrtém stanovišti, zaměřeném na cech krejčích, poznávali druhy látek, navrhovali oblečení pro císaře, počítali spotřebu látky na límec, zvaný okruží. Vyzkoušením dobového kostýmu došli ke zjištění, že se pod ním v létě museli pěkně potit.

Hlavním cílem projektového dne bylo, aby žáci poznali některé metody vědecké práce – seznámili se s hledáním shodných a rozdílných vlastností látek, samostatným vyhledáváním informací na PC, řízením týmové práce. Projekt zároveň umožňoval rozvinout fantazii a tvořivost žáků a získat praktické dovednosti.

Za 4. A Pavla Nováková, za 4. B Eva Sovová, za 4. C Petra Bulínová, za 4. D Emilie Mácová.

IMG_20180614_121746_450x600.jpg IMG_20180614_121733_800x600.jpg IMG_20180614_121726_800x600.jpg IMG_20180614_111704_800x600.jpg IMG_20180614_111612_800x600.jpg 20180614_111049_360x600.jpg 20180614_104112_800x480.jpg 20180614_093220_360x600.jpg 20180614_090700_800x480.jpg