Kategorie: 2. stupeň

Dějepisná olympiáda

Ve středu 22. 11. 2017 se uskutečnilo školní kolo dějepisné olympiády.

Tématické zaměření letošního ročníku bylo: TO BYLA PRVNÍ REPUBLIKA ANEB ČESKOSLOVENSKO V LETECH 1918 – 1938. Této soutěže se zúčastnili žáci devátých ročníků. Vítězové a postupující do okresního kola, všichni jsou žáci třídy 9.A.:

  1. Kamil Kučma
  2. Pavlína Nechvátalová
  3. Vojtěch Bílek

Všem zúčastněným patří poděkování a vítězům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů při řešení úloh v okresním kole.

Kateřina Králíčková, Libuše Šimková