Kategorie: 2. stupeň

Řemeslo má budoucnost

V listopadu navštívilo 35 žáků 9. ročníku celodenní akci pořádanou SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o., Řemeslo má budoucnost.

Hlavním cílem této akce nebyla jen prohlídka školy, ale zejména možnost žáků vyzkoušet si skutečnou činnost podle zvoleného oboru.

Nejdříve proběhla prezentace žáků a zahájení celé akce v tělocvičně školy, kam byli žáci odvedeni průvodcem z oboru Cestovní ruch. V tělocvičně si je následně převzali vedoucí jednotlivých oborů a společně se přesunuli na určená stanoviště, kde si zájemci vyzkoušeli disciplíny související se zvoleným oborem. Oborů se nabízelo několik: automechanik, truhlář, kuchař – číšník, prodavač, kadeřník, podnikání, obchod, služby, hotelnictví a turismus, cestovní ruch, kosmetička, sociální činnost.

Mezi dvanáctou a jednou hodinou proběhlo vyhlášení výsledků. Za každý obor byli vyhlášeni tři žáci, kteří nejlépe splnili dané úkoly. Několik žáků naší školy bylo mezi nejlepšími. Návštěvníci mohli využít i komentované prohlídky školy.

Akce byla našimi žáky hodnocena velmi pozitivně. Věřím, že jim pomohla při rozhodování s výběrem oboru a dalšího studia.

Mgr. Dana Škapová

06-20171127.jpg 05-20171127.jpg 04-20171127.jpg 03-20171127.jpg 02-20171127.jpg 01-20171127.jpg