Kategorie: 2. stupeň

Vánoční výstava

Střední odborné učiliště a střední odborná škola SČMSD Znojmo na Přímětické ulici pořádá každoročně Vánoční výstavu odborných dovedností žáků.

V letošním roce jsme ji navštívili se třídou 8.A. Žáci a žákyně tak měli možnost se ve sváteční atmosféře blíže seznámit s obory, které škola žákům po ukončení základní školy nabízí. S chutí se všichni také zapojili do pracovních činností, které si pro ně studenti školy připravili. Domů pak odcházeli v dobré náladě, někteří i v novém účesu.

PaedDr. Marie Karšulínová

12-20180110.jpg 11-20180110.jpg 10-20180110.jpg 09-20180110.jpg 08-20180110.jpg 07-20180110.jpg 06-20180110.jpg 05-20180110.jpg 04-20180110.jpg 03-20180110.jpg 02-20180110.jpg 01-20180110.jpg