Grafomotorické kurzy

Pro budoucí prvňáčky otvíráme ve školním roce 2019/2020 Grafomotorický kurz.

Kurz je určen pro předškolní děti, které začínají se základy trivia, a rodiče, kteří chtějí, aby jejich děti byly dobře připraveny na vstup do školy.

Cíl a obsah kurzu:

  • Příprava dětí pro úspěšný vstup do 1. třídy
  • Usnadnění přechodu z MŠ na ZŠ
  • Rozvoj jemné i hrubé motoriky (uvolňovací cviky, správné držení pera,…)
  • Rozvíjení zrakového a sluchového vnímání, paměti
  • Seznámení rodičů s nejčastějšími chybami a způsoby jejich předcházení
  • Péče o nadané děti a jejich rozvíjení v dané oblasti

Kdy a kde začínáme?

První hodiny kurzu začínají v týdnu od 4. listopadu 2019:

  • Pondělí 14:00 – 14:45 a 15:00 – 15:45 (termín již obsazen), Radka Štanclová
  • Pondělí 13:15 – 14:00, Emílie Mácová (budova Konice)
  • Čtvrtek 14:00 – 14:45 a 15:00 – 15:45, Jana Zábrahová

Do kurzu budou přednostně přijímány děti ze spádové oblasti naší školy. U nespádových dětí bude rozhodující pořadí, ve kterém byly přihlášky škole doručeny. Každý kurz bude naplňován do kapacity 15 dětí pro jednu učitelku.

Přihlášky: telefonicky na číslo 515 227 532 – sekretariát paní Špalková.

print Formát pro tisk