Přihláška k docházce do školní družiny

Vážení rodiče,

do 30. 6. je nutno podat přihlášku k docházce do školní družiny pro příští školní rok. Přihlášku najdete na webu školy. Odeslat ji můžete buď elektronicky na adresu polakova.ivana@evokace.cz, nebo vhodit do schránky u vchodu do školy. Do ŠD budou přednostně přijímáni žáci 1. - 3. roč. Žáci 4. - 5. roč. budou přijímáni podle Kritérií pro přijímání dětí do ŠD.

Děkujeme

print Formát pro tisk