Sportujeme a pomáháme

Čtvrteční den nebude výjimečný jen v tom, že nás čeká poslední květnový den, ale především bude patřit akci s názvem Sportovní den, který proběhne 31. 5. na půdě ZŠ JUDr. Josefa Mareše. Jedná se o realizaci projektu UNESCO, do kterého je naše škola zapojena.

V tento den se běžná školní výuka promění ve sportovní zápolení. Žáci druhého stupně si budou moci vyzkoušet tradiční, ale i netradiční sporty různých znojemských oddílů či klubů. Jedním z mnohých zajímavých přítomných spoluorganizátorů akce bude také CKK Znojmo, jež kromě předávání teoretických a praktických znalostí souvisejících s tematikou cyklistiky přijde i s velice důležitým posláním.

V rámci Sportovního dne se budeme společně s CKK Znojmo podílet na podpoře projektu Kola pro Afriku. Jedná se o dobročinnou aktivitu obecně prospěšné společnosti, která byla založena v roce 2012 v Ostravě. Stěžejním cílem projektu je sběr starých a nepoužívaných kol, jež dále putují do afrických zemí, a zde se podílejí na rozvoji celkové gramotnosti dětí.

Tato myšlenka nás velice oslovila, a proto jsme se rozhodli nejen propagovat tento projekt, ale především se do něj přímo zapojit. Touto cestou bychom Vás - žáky, rodiče žáků, bývalé žáky, ale i Vás - pedagogičtí kolegové a zaměstnanci školy, chtěli poprosit o to, abyste společně s námi zrealizovali dobrý čin, tedy sběr kol, jež Vám již nějaký čas pouze zabírají místo ve Vašich garážích či sklepích. Pojďme dát těmto osiřelým kolům nový smysl. Umožněme dětem z afrického kontinentu zažít onu pro nás tak prostou činnost – jízdu na kole.

Předem děkujeme všem, kteří nás podpoří v naší snaze pomáhat. Chvíli nemysleme sami na sebe a na naše starosti, ale na to, že darováním jednoho kola můžeme přispět k uskutečnění dětských snů, a to například snů v podobě svobodné cesty za vzděláním.

Důležité informace

Kola odevzdávejte na stanovišti číslo 5 (stanoviště CKK Znojmo).

Více informací naleznete na internetové stránce www.kolaproafriku.cz.