Distanční výuka

Milí žáci a rodiče,

rádi bychom Vás informovali, jakým způsobem bude řešena distanční výuka, v případě, že bude škola povinna tuto výuku pro své žáky zajistit. Jelikož se nám velmi osvědčila při jarní uzavírce platforma Office 365 Teams, budeme v ní v případě potřeby pokračovat i ve školním roce 2020/2021.

Žáci se během prvních hodin informatiky se svými učiteli do Teams opětovně přihlásí a připomenou si základní funkce a kroky k připojení do online hodin. Novým žákům vyučující předají přístupové údaje a pomohou jim s prvotním přihlášením.

Kdy nastane distanční výuka?

Dle posledních informací, které jsme obdrželi z MŠMT je škola povinna zajišťovat distanční výuku v případě, že z důvodů krizových nebo mimořádných opatření je znemožněna osobní přítomnost ve škole/třídě více než poloviny žáků. Proto budou v případě nákazy či karantény žáků možné tyto 3 varianty výuky:

Situace 1:

  • ve třídě budou chybět jednotlivci a více než polovina žáků třídy bude stále přítomna ve škole
  • výuka probíhá klasickou formou ve škole a chybějící žáci si doplňují učivo jako v případě, kdyby chyběli v průběhu běžného školního roku

Situace 2:

  • ve třídě chybí více než polovina žáků
  • nastává hybridní výuka = výuka žáků dané třídy ve škole je živě přenášena domů k chybějícím žákům pomocí Teams
  • vyučování bude dle rozvrhu a žáci jsou povinni se výuky účastnit
  • jednotlivé třídy nebudou mezi sebou spojovány

Situace 3:

  • celá třída/škola je z důvodu nákazy/karantény uzavřena
  • nastává plná distanční výuka přes platformu Teams
  • výuka jednotlivých předmětů dle rozvrhu a žáci jsou povinni se jí účastnit

Co nastane v případě karantény vyučujícího? V tomto případě bude vyučující vést svoji výuku z domu přes platformu Teams.