Kategorie: Školní družina

Dopravní soutěž ŠD

Dopravní znalosti si děti ze školní družiny ověřily na soutěži dne 9. 5. 2018.

Poznat dopravní značky a odpovědět na několik  otázek, to byl úkol, který se snažily děti ze tří oddělení ŠD splnit. Zábavnou formou si tak v pěkném přírodním prostředí zopakovaly, jak se má chovat správný chodec i cyklista.

Vychovatelky L. Toufarová, I. Poláková a B. Železná

13-20180513.jpg 12-20180513.jpg 11-20180513.jpg 10-20180513.jpg 09-20180513.jpg 08-20180513.jpg 07-20180513.jpg 06-20180513.jpg 05-20180513.jpg 04-20180513.jpg 03-20180513.jpg 02-20180513.jpg 01-20180513.jpg