Kategorie: Školní družina

Výlet turistickým vláčkem

Ve středu 17. května jsme se vydali na výlet turistickým vláčkem. Jízdu jsme získali jako ocenění od města Znojma za velikonoční výzdobu břízky na ulici Obroková.

Počasí nám přálo, pan řidič byl velmi milý a děti si to užily. Trasa jízdy vláčku byla kolem údolí řeky Dyje a historickou částí města. Děti si prohlédly zvenku rotundu svaté Kateřiny, z dálky pak zhlédly panorama Znojma a přehradu na řece Dyji. No a co nesmělo na správném výletě chybět - občerstvení, zmrzlina a ledová tříšť. To vše jsme úspěšně stihli a vláčkem dojeli zpět do blízkosti naší školy.

Vychovatelky školní družiny B. Železná a I. Poláková

11-20170526.jpg 10-20170526.jpg 09-20170526.jpg 08-20170526.jpg 07-20170526.jpg 06-20170526.jpg 05-20170526.jpg 04-20170526.jpg 03-20170526.jpg 02-20170526.jpg 01-20170526.jpg