< návrat zpět

Pokyny pro strávníky

Telefon: +420 515 267 177; +420 739 242 094

E-mail: vedoucisj@evokace.cz

Školní jídelna bude ve školním roce 2018/2019 v provozu od 3. 9. 2018 jen oběd a od 5. 9. 2018 oběd a svačinka, MŠ celodenní strava od 3. 9. 2018.

Dle vyhlášky o stravování jsou žáci zařazeni do jednotlivých kategorií podle věku, kterého dosáhnou ve stávajícím školním roce.

Ceny podle kategorií:

Oběd

 • 7 – 10 let 18,- Kč
 • 11 – 14 let 20,- Kč
 • 15 a více let 22,- Kč

Svačina

 • všechny kategorie 14,- Kč

Ceny MŠ Pampeliška

Děti do 6 let

 • Přesnídávka 6,- + 3,- (ranní ovoce) celkem 9,- Kč
 • Oběd 15,- Kč
 • Svačina 6,- Kč
 • Celodenní 30,- Kč

Děti 7 let

 • Přesnídávka 7,- + 3,- (ranní ovoce) celkem 10,- Kč
 • Oběd 18,- Kč
 • Svačina 6,- Kč 
 • Celodenní 34,- Kč

Ceny ŠJ Konice

MŠ 3-6 let

 • Přesnídávka 6,- + 3,- (ranní ovoce) celkem 9,- Kč
 • Oběd 17,- Kč
 • Svačina 7,- Kč
 • Celkem 33,- Kč 

MŠ 7-10 let

 • Přesnídávka 7,- + 3,- (ranní ovoce) celkem 10,- Kč
 • Oběd 20,- Kč
 • Svačina 7,- Kč
 • Celkem 37,- Kč

ZŠ 7-10 let

 • Oběd potraviny 20,- Kč

ZŠ 11-14 let

 • Oběd potraviny 22,- Kč

Přihlášení strávníka, který se již stravoval

Již na konci školního roku (dle pokynů školy) je možno přihlásit zavedeného strávníka (který se stravoval, má fungující čip a neměnil způsob platby) ke stravování na další školní rok odevzdáním nové přihlášky s termínem začátku stravování do školní jídelny. Tímto má strávník jídlo objednané po celý následující školní rok mimo dny, kdy není vyučování a jídelna není v provozu.

Nový strávník - zákonný zástupce žáka

 1. vyřídí trvalý inkasní příkaz - svolení k inkasu ve svém bankovním ústavu (bez uvedení výše inkasa nebo s patřičnou finanční rezervou), číslo účtu školy 191441377/0300
 2. odevzdá ve školní jídelně potvrzení o zřízení inkasa
 3. vyplní přihlášku ke stravování a zakoupí čip (částka 115,- Kč, platba v hotovosti)

Noví strávníci se musí zastavit u vedoucí školní jídelny osobně.

Každou změnu, odhlášku i rušení stravy je třeba nahlásit vedoucí školní jídelny předem.

Vedení školy doporučuje rodičům žáků k placení stravného bezhotovostní platby (zřízení inkasního příkazu) u bankovního ústavu, kde mají veden svůj účet.

Pro platby stravného v hotovosti je potřebné potvrzení tohoto způsobu úhrady od ekonomky školy. Při platbách v hotovosti prosím používejte bankovky adekvátní k velikosti platby.

Termíny plateb:

 • Placení hotově – PŘEDEM – 25. až 30. den v měsíci na měsíc následující, ráno před vyučováním
 • Placení z účtu – ZÁLOHOVĚ – inkaso proběhne 25. den v měsíci na následující měsíc.  K tomuto datu je třeba zajistit dostatek finančních prostředků na účtu.

Další inkasa budou upravena o odhlášenou stravu.
Přeplatky za červen budou končícím strávníkům vráceny na účet v červenci. Strávníkům, kteří pokračují v docházce, se přeplatek automaticky převádí do příštího školního roku. 

Neuhrazené platby

Strávníkům, kteří platí stravné z bankovního účtu, kterým jejich banka neuhradila stravné v termínu a kteří ani nezaplatili stravné do konce měsíce hotově ve školní jídelně, bude o tuto částku navýšeno stravné za další měsíc.

Přihláška ke stravování pro ŠJ Klášterní:

Přihláška ke stravování pro ŠJ Konice:

Přihláška ke stravování pro MŠ Pampeliška:

Změnový list:

Rodiče i žáci se seznámí s Řádem školní jídelny, což rodiče potvrdí svým podpisem na přihlášce ke stravování.

Strávník má jídlo automaticky přihlášeno na všechny dny školního roku, kdy probíhá vyučování. Pokud je strávník přítomen ve škole a má přihlášený oběd, je povinen se stravovat ve školní jídelně. V době nemoci dítěte lze oběd do jídlonosiče vyzvednout pouze první den nepřítomnosti dítěte ve škole. Další dny je zákonný zástupce povinen obědy odhlásit.

Odhlašování obědů a svačin:

Den předem do 13 hodin 

Neodhlášená a neodebraná strava je účtována, propadá a není na ni právní nárok.

Běžné doby výdeje stravy:

 • Výdej svačin 9.40 – 9.50 hod.
 • Výdej obědů 11.40 – 13.50 hod.
 • Výdej do jídlonosičů 11.25 – 11.40 hod., 13.50 – 13.55 hod.

Výdej obědů při změně doby výdeje – podle rozpisu vedení školy