Školní družina

Přímé telefonické spojení na školní družinu: 732 384 105

Provoz školní družiny: 6:00 - 7:45, 11:45 - 17:00

Pobyt venku v případě příznivého počasí: maximálně 13:30 - 14:45

Pokud mají děti z některého družinového oddělení po vyučování zájmový kroužek nebo jim končí vyučování v 12:35, jdou nejprve na oběd. Čekáme na ně a odcházíme ven později.

Vyzvedávání dětí:

  • po oběde - 12:30 nebo 13:30
  • od 14:45

Prosíme, čekejte na děti před družinovým vchodem (bočním) - u vchodu je telefon.

Pokud rodiče potřebují dítě vyzvednout v době pobytu venku, oznámí to předem písemně. Dítě si pak mohou vyzvednout přímo venku. 

Omluvenky: písemně, uvést datum a podpis rodičů. Na telefonickou žádost nebude dítě puštěno ze školy.

Poplatek za školní družinu pro školní rok 2018/2019 činí 100,- Kč za 1 dítě na měsíc. Možné způsoby úhrady poplatku:

  • Trvalým příkazem v bance na období od září do června - měsíčně 100,- Kč (příkaz zrušit na prázdniny - červenec, srpen) splatný vždy  do 15. dne v kalendářním měsíci
  • Jednorázově za pololetí ( 500,- Kč) nebo celý rok (1 000,- Kč) na účet školy, splatnost do 30. 9. 2018
  • V hotovosti v kanceláři školy - pouze na pololetí nebo celý rok, splatné do 30. 9. 2018 

Upozornění:
V případě, že úplatu za školné neuhradíte v daném termínu, bude se postupovat dle vnitřní směrnice "Vymáhání peněžních pohledávek".

Bankovní spojení ZŠ

  • č. účtu: 191441377/0300
  • Variabilní symbol: rodné číslo dítěte
  • Konstantní symbol: neuvádět
  • Specifický symbol: 5
  • Do poznámky pro příjemce uvést jméno dítěte a třídu

Pro přihlášení dítěte je nutné podat písemnou přihlášku vedoucí školní družiny (pí. Homolková). Napsat, kdo bude dítě vyzvedávat nebo jestli bude odcházet samo.

Kriteria pro přijímání dětí do školní družiny:

Řád školní družiny

Převlečení do družiny: na pobyt venku, na pracovní a výtvarnou činnost

Je vhodné dát dětem svačinku a pití - svačíme po vycházce.

Nabídka kroužků pro školní rok 2018 - 2019:

Oddělení školní družiny pro školní rok 2018 - 2019

1. oddělení Poláková Ivana 1.B, 3.B
2. oddělení Homolková Věra 2.B, 2.C
3. oddělení Motalová Hana 1.A, 3.C
4. oddělení Toufarová Lenka 2.A, 4.D
5. oddělení Popovičová Hana 3.A, 3.B, 3.D, 4.C
6. oddělení Slámová Hana 1.D, 3.D
7. oddělení Stará Růžena 2.D, 3.A
8. oddělení Železná Barbora 1.C, 2.C
9. oddělení Duchoňová Vlaďka 4.A, 4.B, 4.D, 5. třídy
10. oddělení Rýcová Simona Konice 1. - 3. tř.
 

​Rozvrh odchodů na obědy pro oškolní rok 2018 - 2019

  Oběd ve 12:00 Oběd ve 13:00
1.A PO + ÚT + PÁ  ST + ČT
1.B PO - PÁ  ---
1.C PO + ST + ČT + PÁ ÚT
1.D PO + ÚT + ST ČT + PÁ 
2.A ÚT + ČT + PÁ PO + ST
2.B ST + ČT PO + ÚT + PÁ
2.C ST + ČT PO + ÚT + PÁ
2.D ST + ČT + PÁ PO + ÚT
3. třídy --- PO - PÁ
4. třídy --- PO - PÁ

S dotazy na ŠD se obracejte na hlavní vychovatelku Věru Homolkovou.