< návrat zpět

Školní metodik prevence

Mgr. Zdeňka Klímová

  • e-mail: klimova@evokace.cz
  • tel.: +420 515 227 532

konzultační hodiny:

  • úterý 13:00 - 14:00

dle aktuální potřeby (po domluvě) kdykoliv

mobil důvěry: +420 775 693 019 (7:30 - 14:00)

Pracovní náplň školního speciálního pedagoga pro přímou speciálně pedagogickou činnost:

  • příprava a realizace Minimálního preventivního programu
  • poskytování metodické pomoci a předávání odborných informací v oblasti prevence rizikových jevů chování učitelům
  • spolupráce s různými poradenskými a preventivními zařízeními a institucemi, které zajišťují sociálně-právní ochranu dětí a mládeže
  • řešení vysoké nebo neomluvené absence
  • pomoc při řešení konfliktních situací ve škole
  • řešení případů hrubých a opakovaných přestupků proti školnímu řádu