< návrat zpět

Výchovný - kariérový poradce

Mgr. Dana Škapová

Konzultace:

  • Pro náborové pracovníky na základě telefonického objednání - respektovat dobu vyučování.
  • Pro žáky a třídní učitele průběžně dle potřeby na základě předchozí domluvy.
  • Pro rodiče po předchozí domluvě.

Pracovní náplň výchovného - kariérového poradce:

  • kariérové poradenství
  • pomoc při volbě povolání, konzultace pro žáky i jejich rodiče
  • pomoc při vyplňování přihlášek na střední školy
  • organizace veletrhu středních škol

Základní informace o přijímacích zkouškách: