< návrat zpět

Výchovný - kariérový poradce

Mgr. Dana Škapová

Konzultace:

  • Pro náborové pracovníky na základě telefonického objednání - respektovat dobu vyučování.
  • Pro žáky a třídní učitele průběžně dle potřeby na základě předchozí domluvy.
  • Pro rodiče od 1. prosince 2018 vždy ve čtvrtek 13:30 - 15:00. Po telefonické domluvě kdykoliv (tel.: 734 890 564)
  • Ve čtvrtek 21. 2. 2019 nebudou úřední hodiny pro rodiče.

Pracovní náplň výchovného - kariérového poradce:

  • kariérové poradenství
  • pomoc při volbě povolání, konzultace pro žáky i jejich rodiče
  • pomoc při vyplňování přihlášek na střední školy
  • organizace veletrhu středních škol

Základní informace o přijímacích zkouškách: