Odloučené pracoviště Konice

Základní škola v Konicích je malotřídní školou. K základní škole náleží mateřská škola, která připravuje děti na snadný a plynulý přechod do školních lavic a školní družina, která je žákům k dispozici do 16:00 hodin. Další součástí školy je školní kuchyně s jídelnou.

ZŠ Konice je škola rodinného typu, jejíž výhodou je nízký počet žáků. Vyučuje se ve dvou třídách - I. ročník spojený s II. ročníkem a III. ročník spojený se IV. ročníkem.
Škola je moderní malotřídní pracoviště, které plně využívá moderních informačních a komunikačních technologií ve výuce. Naši žáci mohou od druhého ročníku pracovat s vlastními notebooky. V obou třídách jsou nainstalovány interaktivní tabule.

Podrobně se zaměřujeme na rozvoj čtenářské gramotnosti ve vlastním projektu s názvem „Čtení nás baví“, v němž motivujeme a vedeme žáky k zájmu o dětskou literaturu a intenzivně rozvíjíme čtení s porozuměním.
Ve škole se od prvního ročníku vyučuje německý jazyk. Dle zájmu dětí je možno účastnit se v rámci školní družiny tzv. „Hravé angličtiny“, kde se žáci seznamují se základy AJ.

Základní informace

Základní škola a Mateřská škola Znojmo, Konice,
odloučené pracoviště ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ
Znojmo, Konice 119
669 02

Tel.: 515 221 747, 537 021 150, 734 686 218
Mobil MŠ: 731 877 534

Každý učitel má zřízenu e-mailovou adresu ve tvaru
prijmeni.jmeno[zavinac]evokace.cz

Zaměstnanci školy

Mgr. Jitka Bulínová vedoucí učitelka, třídní učitelka I. a II. ročníku
Dagmar Adamcová třídní učitelka III. a IV. ročníku
Mgr. Martina Trávníčková učitelka NJ, VV, TV, PČ, HV
Kateřina Petrojová vychovatelka
Bc. Milada Jelenová učitelka MŠ
Jana Hegerová učitelka MŠ
Martina Treterová kuchařka
Eva Rojíková školnice