Úřední deska

Kontakty

Základní údaje:

Základní škola JUDr. Josefa Mareše a Mateřská škola,
Znojmo, Klášterní 2, příspěvková organizace
Klášterní 2
67181 Znojmo

IČO: 71217860
ID datové schránky: yvpmns
E-mail: reditel@evokace.cz, prijmeni.jmeno@evokace.cz
Web: www.evokace.cz

Telefonní spojení:
Sekretariát: 515 227 532, 739 391 756
Ředitelna: 515 227 525, 739 389 038
Zástupkyně pro 1.stupeň: 515 227 532, 739 389 037
Zástupkyně pro 2.stupeň: 515 227 532, 730 187 776
ŠD Klášterní: 732 384 105
MŠ Klášterní: 736 414 876
MŠ Konice: 731 877 534
Speciální pedagog pro první stupeň: 605 866 618
Speciální pedagog pro druhý stupeň: 730 187 775
Výchovný poradce: 775 693 019
Vedoucí ŠJ: 515 267 177

Odloučené pracoviště:

Základní škola
Konice 119
66902 Znojmo

Tel.: 515 221 747

Vedení školy:

Ředitelka školy: Mgr. Eva Hubatková
Zástupce ředitele pro 1.stupeň: Mgr. Lenka Budková
Zástupce ředitele pro 2.stupeň: Mgr. Martina Štefanovičová

Vedoucí učitelka pro odloučené pracoviště: Mgr. Jitka Bulínová

Vedoucí vychovatelka: Věra Homolková
Vedoucí učitelka MŠ: Alena Hrbáčková

Pověřenec školy:

Bc. Irena Fučíková
telefon: 515 216 552
mobil: 603 150 134
e-mail: irena.fucikova@muznojmo.cz

Organizace školního roku 2019/2020

  Období Popis
1. pololetí 2. září 2019 (pondělí) Zahájení školního roku
29. a 30. října 2019 (úterý, středa) Podzimní prázdniny

21. prosince 2019 (sobota) – 5. ledna 2020 (neděle)
vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020

Vánoční prázdniny
30. ledna 2020 (čtvrtek) Konec 1. pololetí
31. ledna 2020 (pátek) Pololetní prázdniny
     
2. pololetí 3. února 2019 (pondělí) Zahájení 2. pololetí
17. února - 23. února 2020 Jarní prázdniny
9. dubna 2020 (čtvrtek) Velikonoční prázdniny
26. června 2020 (pátek) Konec školního roku
29. a 30. června 2020 (pondělí, úterý) Ředitelské volno
     
     

PRŮBĚH ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍCH ŠKOL PRO ŠKOLNÍ ROK 2020 / 2021

Zápisy se v letošním roce budou konat bez osobní přítomnosti dětí ve škole!

Kdy? Přijímání žádostí 1. – 24. 4. 2020, Zahájení správního řízení 25. 4. 2020

Kde? Základní škola JUDr. Josefa Mareše a Mateřská škola, Znojmo, Klášterní 2

Žádosti podají zákonní zástupci:

  1. všech předškolních dětí, narozených od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014
  2. všech dětí, které budou žádat o odklad povinné školní docházky
  3. všech dětí, kterým byl v loňském roce povolen odklad povinné školní docházky

Předčasný nástup

U dítěte, které dosáhne věku 6 let mezi 1. 9. 2020 a 31. 12. 2020, musí zákonný zástupce k žádosti doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení.

U dítěte, které dosáhne věku 6 let počínaje 1. 1. 2021, musí zákonný zástupce k žádosti doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Co zákonní zástupci přiloží k žádosti o přijetí:

  • kopii* rodného listu dítěte nebo pasu (cizí státní příslušníci)
  • případně kopii* rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče
  • případně kopii* povolení odkladu povinné školní docházky pro rok 2019/2020

Co zákonní zástupci přiloží k žádosti o odklad povinné školní docházky:

  • kopii* rodného listu dítěte nebo pasu (cizí státní příslušníci)
  • případně kopii* rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče
  • kopii* nebo naskenované potvrzení školského poradenského zařízení
  • kopii* nebo naskenované potvrzení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Každé potvrzení musí být zvlášť, tedy zvlášť od lékaře, zvlášť ze ŠPZ.

*Kopie nemusí být úředně potvrzené.

při přijímání dětí nerozhoduje pořadí podaných žádostí ani datum DODÁNÍ ŽÁDOSTI do školy.

Ve školním roce 2020/2021 budeme otevírat 4 první třídy v budově Klášterní 2 a 1 třídu v budově Konice 119. Aby nebyla překročena povolená kapacita školy, lze do prvních tříd přijmout maximálně 111 žáků.

Přílohy: