Kategorie: 2. stupeň

Řemeslo má budoucnost

Ve středu 16. listopadu navštívilo téměř 40 žáků 9. ročníku celodenní akci pořádanou SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o., Řemeslo má budoucnost.

Hlavním cílem této akce nebyla jen prohlídka školy, ale zejména možnost žáků vyzkoušet si skutečnou činnost podle zvoleného oboru, seznámit se s pozitivy, ale i negativy některých učebních oborů.

Oborů se nabízelo několik: Automechanik, Truhlář, Kuchař – číšník, Prodavač, Grafický design a podnikání, Hotelový management, Cestovní ruch, Kosmetička, Sociální činnost.

Na začátku akce si žáky převzali vedoucí jednotlivých oborů. Pro žáky oborů Automechanik, Hotelový management a Cestovní ruch byl připraven i program mimo budovu školy. Návštěvníci mohli využít i komentované prohlídky školy. Ukončení programu proběhlo v učebnách školy předáním účastnických listů a dárkových předmětů.

Akce byla našimi žáky hodnocena pozitivně. Věřím, že jim pomohla při rozhodování s výběrem oboru a dalšího studia.

Mgr. Dana Škapová

A zde jsou postřehy zúčastněných.

V rámci oboru cestovní ruch si středoškolští studenti připravili pro žáky devátých tříd prohlídku města Znojma, na které měli uchazeči možnost zahrát si na průvodce.

V rámci akce pořádané SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o, Řemeslo má budoucnost měli žáci možnost vyzkoušet si činnost v rámci oboru Automechanik. Zájemci studijního oboru byli seznámeni s automobilovými součástkami a s činnostmi souvisejícími s opravami motorových vozidel, dále se soustředili na značky automobilů a pravidla silničního provozu. Studenti 3. a 4. ročníku uchazeče seznámili s daným oborem. Žáci během akce navštívili Učňovské středisko Psota, s.r.o. , které nabízí praktické vyučování. Součástí návštěvy již zmíněného střediska byla prohlídka autodílen a dalších prostor, v nichž probíhá odborný výcvik.

17-20221122.jpg 16-20221122.jpg 15-20221122.jpg 14-20221122.jpg 13-20221122.jpg 12-20221122.jpg 11-20221122.jpg 10-20221122.jpg 09-20221122.jpg 08-20221122.jpg 07-20221122.jpg 06-20221122.jpg 05-20221122.jpg 04-20221122.jpg 03-20221122.jpg 02-20221122.jpg 01-20221122.jpg

print Formát pro tisk

Zobrazit menu
Hlavní menu