Omluvenky a žádosti

Pro uvolňování žáků z výuky v průběhu vyučování jsou stanovena tato pravidla:

I. stupeň

Žáci prvního stupně jsou uvolňováni v průběhu vyučování pouze při osobním předání zákonným zástupcům nebo jejich zmocněncům. Tiskopis Zmocnění k vyzvedávání dítěte ze ZŠ najdete na školním webu v záložce Pro rodiče, oddíl Omluvenky a žádosti. Vyplněný tiskopis doručíte třídnímu učiteli/učitelce. Na základě tohoto zmocnění pak budou žáci na žádost Vás rodičů (v ŽK) uvolněni z výuky a předáni zmocněncům nebo si je vyzvedne zákonný zástupce.

II. stupeň

Pro žáky druhého stupně platí 2 varianty:

  1. totéž, co platí pro první stupeň – doporučujeme pro žáky nižších ročníků (6. a 7. ročník)
  2. zákonný zástupce si ze školního webu (záložka Pro rodiče, oddíl Omluvenky a žádosti) stáhne a vyplní tiskopis Uvolnění žáka z vyučování. Vyplněný tiskopis donese žák svému třídnímu učiteli a na jeho základě bude z výuky uvolněn.

UPOZORNĚNÍ! Na základě telefonické omluvy nebude škola žáky z výuky uvolňovat. Pravidla jsou stanovena s ohledem na to, že škola za žáky zodpovídá během celého vyučování a je povinna dodržovat zásady bezpečnosti, jak jí ukládá zákon.

Mgr. Eva Hubatková

Uvolnění z výuky:

Žádosti:

Prohlášení:

Zobrazit menu
Hlavní menu