Mateřské školy

Aktuality

                                                  ŠKOLNÉ

    MŠ Klášterní a MŠ Konice na školní rok 2024/2025

1. ŠKOLNÉ 2024/2025

Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2024/2025 byla stanovena ve výši 350,- Kč/měsíc pro celodenní neomezenou docházku, docházka „dalšího dítěte“ 235,- Kč.

2. PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

                                                        19. 8. - 30. 8. 2024

provoz v budově Klášterní 2 – MŠ Pampeliška

(nahlásit se mohou i děti z MŠ Konice)

 

                                                              Školné o prázdninách – červenec, srpen 2024

 

                                                                 Výše školného za červenec 2024 je 0,- Kč – přerušen provoz na celý měsíc.

 

Výše školného za srpen 2024 je 100,- Kč pro všechny, kteří měli povinnost platit školné v roce 2023/2024, splatná do 31. 8. 2024 na pokladně školy nebo na účet školy 191441377/0300, VS rodné číslo dítěte bez lomítka, SS MŠ Klášterní: 4, MŠ Konice: 2.

 

Ve Znojmě dne 10. 6. 2024                                                                                                                                                            Mgr. Eva Hubatková

 

 • MŠ Pampeliška: 736 414 876
 • MŠ Konice: 731 877 534
 • Ředitelka školy: 515 227 525
 • Kancelář školy: 515 227 532
 • Jídelna ZŠ JUDr. Josefa Mareše: 515 267 177
 • Jídelna odloučené pracoviště Konice: 515 221 747

Adresa

 • MŠ Pampeliška: Klášterní 2, 669 02 Znojmo
 • MŠ Konice: Konice 119, 669 02 Znojmo

Co potřebuje dítě do MŠ

 • bačkorky s pevnou patou (NE crosky)
 • oblečení do třídy (zástěrku nebo tepláčky)
 • náhradní oblečení i spodní prádlo – dle uvážení
 • pyžamo
 • obuv – vždy dle ročního období s přihlédnutím k počasí a podmínkám MŠ (např. pískoviště)
 • papírové kapesníky
 • hrníček pro pitný režim 
 • pláštěnku (NE deštník), gumáky
 • u malých dětí je nutné VŠECHNY VĚCI OZNAČIT!
 • batůžek, s pitíčkem (pro odpolední pobyt venku)
 • v MŠ máme dostatek hraček, proto není nutné nosit hračky z domu

Oblečení na pobyt venku:

 • Podzim: sportovní oblečení, svetr nebo mikinu, punčocháče, pokrývku hlavy
 • Zima: sportovní oblečení – nejlépe oteplováky nebo kombinézu, rukavice (nepromokavé), pokrývku hlavy, šálu, punčocháče, rukavice (rukavičky neztratíme, pokud budou připevněné na gumě k bundičce a provlečené rukávem.)
 • Jaro: sportovní oblečení – nejlépe teplákové či šusťákové soupravy, ponožky, pokrývku hlavy
 • Léto: letní sportovní oblečení – triko, kraťasy, pokrývku hlavy, (ochranný opalovací krém – v batůžku)

Omlouvání předškoláků

Od 1. 9. 2017 mají předškolní děti docházku do MŠ povinnou. Upozorňujeme proto zákonné zástupce předškoláků, že je už i jejich povinností dítě omlouvat:

 • Při onemocnění - telefonicky nebo osobně první den začátku absence nejlépe do 8 hodin.
 • Při předem známé nepřítomnosti - písemně žádají rodiče o uvolnění dítěte (učitelku na 2 dny, ředitelku školy na více dnů). Žádost je k vyzvednutí u učitelky MŠ, nebo na webových stránkách školy:

Po návratu dítěte do mateřské školy je zákonný zástupce povinen nejpozději do 3 pracovních dnů doložit důvody nepřítomnosti dítěte zápisem v docházkovém sešitu/omluvném listu (uložen u učitelek MŠ) s uvedením důvodu absence. Omluvu podepisuje jeden ze zákonných zástupců dítěte. Pokud dítě nemá omluvenku, považuje se absence za neomluvenou (viz také Školní řád MŠ).

Dokumenty

Výroční zprávy

Přihlášky ke stravování

Vnitřní řád školní jídelny

Personální obsazení

Zaměstnanci MŠ Pampeliška

 • Zástuce ředitele školy pro Mateřskou školu, třídy Pampeliška a Konice 119 Bc. Radka Neubertová
 • p. učitelka Petra Benešová
 • p. uklízečka Růžena Camfrlová
 • p. kuchařka Martina Treterová

Zaměstnanci MŠ Konice

 • p. učitelka Bc. Milada Jelenová
 • p. učitelka Jana Hegerová
 • p. asistentka Michaela Rulcová
 • p. uklízečka Irena Jelínková
 • p. kuchařka Blanka Krejčová

Projekty

Naše školka realizuje projekt Babička a dědeček do školky – čtení dětem. Ochotní senioři přichází předčítat dětem oblíbené pohádky. Tento projekt je celoroční a návštěva probíhá jedenkrát do měsíce. Děti, které se zapojují do projektu, hrají se seniory hry k dané pohádce, plní pracovní úkoly, které si zakládají do složek, a tím sbírají za každou pohádku drobné dárky (razítka, kolíčky, kuličky, céčka...) a na konci roku jsou za snahu oceněni knihou s věnováním od seniorů.

Fotogalerie MŠ Pampeliška

10-20210403.jpg 09-20210403.jpg 08-20210403.jpg 07-20210403.jpg 06-20210403.jpg 05-20210403.jpg 04-20210403.jpg 03-20210403.jpg 02-20210403.jpg 01-20210403.jpg

Fotogalerie MŠ Konice

17-20210403.jpg 16-20210403.jpg 15-20210403.jpg 14-20210403.jpg 13-20210403.jpg 12-20210403.jpg 11-20210403.jpg

Zobrazit menu
Hlavní menu