Kontakty

Základní škola JUDr. Josefa Mareše a Mateřská škola,
Znojmo, Klášterní 2, příspěvková organizace

Adresa školy:
Základní škola JUDr. Josefa Mareše a Mateřská škola,
Znojmo, Klášterní 2, příspěvková organizace
Klášterní 2
669 02 Znojmo

IČO: 71217860
ID datové schránky: yvpmncs
E-mail: reditel@evokace.cz; info@evokace.cz
Web: www.evokace.cz

Telefony:
515 227 532 - Telefon do školy a na učitele, kancelář školy
515 227 532, 739 391 756 - Sekretariát
515 227 525, 739 389 038 - Ředitelna
515 227 532, 739 389 037 - Zástupkyně pro 1.stupeň
515 227 532, 730 187 776 - Zástupkyně pro 2.stupeň
515 227 533 - Ekonomka
515 267 177 - Jídelna - budova Klášterní
515 221 747 - Konice ŠJ
734 686 218 - Konice škola a školní družina
731 877 534 - Konice MŠ
732 384 105 - Školní družina
730 187 775 nebo 775 693 019 - Linka důvěry
605 866 618 - Školní speciální pedagog
734 890 564 - Výchovný - kariérový poradce
736 414 876 - MŠ Pampeliška

E-mailové adresy:
info@evokace.cz
reditel@evokace.cz
vedoucisj@evokace.cz


Každý zaměstnanec má zřízenu e-mailovou adresu ve tvaru:
prijmeni.jmeno@evokace.cz

Odloučené pracoviště:
Základní škola
Konice 119
669 02 Znojmo
tel.: 515 221 747

Vedení školy
ředitelka školy: Mgr. Eva Hubatková
Zástupce ředitele pro 1. stupeň: Mgr. Lenka Vaculíková
Zástupce ředitele pro 2. stupeň: Mgr. Martina Štefanovičová
Zástupce ředitele školy pro odloučené pracoviště: Mgr. Jitka Bulínová
Zástupce ředitele školy pro Mateřskou školu, třídy Pampeliška a Konice 119: Bc. Radka Neubertová
Vedoucí vychovatelka: Ivana Poláková

Pověřenec školy na ochranu osobních údajů
Ing. Irena Fučíková
tel.: 515 216 552; 603 150 134
e-mail: irena.fucikova@muznojmo.cz

Školní poradenské pracoviště
Mgr. Gabriela Hagarová – školní speciální pedagog pro 1. stupeň, vedoucí školního poradenského pracoviště
Mgr. Šárka Grunová – školní speciální pedagog pro 2. stupeň, školní metodik prevence pro 2. stupeň
Bc. Kristýna Hološková - speciální pedagog
Mgr. Dana Škapová – výchovný poradce – kariérový poradce
Mgr. Kateřina Králíčková – školní metodik prevence pro 1. stupeň
​Mgr. Dagmar Koukalová – školní speciální pedagog – metodik pro žáky s OMJ

Učitelé  MŠ:
MŠ Konice: Hegerová Jana, Jelenová Milada
MŠ Pampeliška: Neubertová Radka, Benešová Petra

Učitelé ZŠ:

1.stupeň:
Budková Lenka
Bulínová Petra
Floriánová Jitka
Hagarová Gabriela
Hagen Jana
Hašková Lucie
Janáková Kamila
Křístelová Ivana
Modráčková Julie
Navrkalová Helena
Nikola Emil
Semotamová Lenka
Sigmundová Lenka
Slabá Hana
Stibůrková Veronika
Sovová Eva
Štanclová Radka
Šuhajdová Iveta
Václavková Lucie
Vaculíková Lenka
Volánková Irena
Zábrahová Jana

2.stupeň:
Benáčková Kateřina
Berková Ivana
Duchoň Libor
​Fukalová Alena
Grunová Šárka
Hřebíčková Petra
Hubatková Eva
Králíčková Kateřina
Kumprechtová Jana
Líbalová Jana
Mahrová Aneta
Malačková Zuzana
Malena Leoš
Milička Tomáš
Mössmerová Ivana
Musilová Markéta
Nekulová Veronika
Nováková Pavlína
Novotný Vojtěch
Palatka Stanislav
Pavlíčková Jana
Peterková Kateřina
Pisařovicová Lucie
Pořízek Vít
Richterová Sophia
​Rozsypalová Pavlína
Samek Renata
Salavová Eliška
Staněk Winklerová Barbora
Škapová Dana
Šrámková Karolína
Štefanovičová Martina
Štruncová Alena
Šulová Kristýna
Vystrčil Marek

Odloučené pracoviště Konice:
Bulínová Jitka
Mácová Emilie

Vychovatelky ŠD Klášterní 2:
Dobešová Lucie
Duchoňová Vladimíra
Gestingerová Petra
Homolková Věra
Mrkvová Eliška
Poláková Ivana
Toufarová Lenka
Smetanová Dagmar
Železná Barbora

Vychovatelky ŠD Konice:
Petrojová Kateřina

Provozní zaměstnanci:
Odehnalová Radmila – ekonom
Novotná Ljuba – vedoucí ŠJ
Hradská Olga – mzdová účetní
Rehbergerová Věra – sekretariát
Adamov Zdeněk – školník

Zobrazit menu
Hlavní menu