Kategorie: Důležité informace, Školní družina

Informace k plaveckému kurzu pro žáky 1. a 2. tříd ve školní družině

Termín plaveckého kurzu: Úterý 12:30 – 13:00 hodin. 

Po 4. vyučovací hodině půjdou žáci na plavecký bazén za doprovodu vychovatelek ŠD. Na oběd půjdou až po plaveckém kurzu. Vzhledem k velkému zájmu bude probíhat výběr žáků, kteří jsou dobře adaptovaní na vodní prostředí a zvládají základy plavání nebo pro tento sport mají dispozice. 

  • 19. 9. 2023 proběhne výběr žáků 1. ročníku (1.A, 1.B, 1.C)
  • 26. 9. 2023 proběhne výběr žáků 2. ročníku a 1.D 
  • Od 3. 10. 2023 na plavecký kurz odchází pouze vybraní žáci. 

Pro vybrané žáky: 

  • Platba za plavecký kurz včetně pronájmu bazénu činí 1 400,- Kč za celý školní rok.
  • Vybraným žákům bude rozdán dne 27. 9. 2023 tiskopis – Posudek o zdravotní způsobilosti. Prosím o vrácení vyplněného posudku vychovatelce nejpozději do 5 dnů.
  • S sebou: Plavky, ručník, plavecká čepice (kdo má dlouhé vlasy). Zajistěte, aby žáci v den plaveckého kurzu neměli řetízky, prstýnky a dlouhé náušnice. 

print Formát pro tisk

Zobrazit menu
Hlavní menu