Kategorie: Důležité informace

Rekuperace - informace k 8. 12. 2022

Vážení rodiče a žáci. V pondělí 2. ledna 2023 začínají na hlavní budově na ulici Klášterní práce spojené s budováním rekuperace. Provádějící firma nás ubezpečila, že tentokrát opravdu práce začnou.

Oč jde? Do jednotlivých učeben budou postupně montovány rekuperační a klimatizační jednotky, aby bylo možné třídy chladit v době vysokých venkovních teplot. Zároveň budou třídy  rekuperačními jednotkami větrány a bude tak zajištěno, aby nedocházelo ke kumulaci oxidu uhličitého v době, kdy jsou okna kvůli vysoké venkovní teplotě uzavřena.  

Budování rekuperace bude probíhat za běžného provozu, a tak tento projekt zasáhne do organizace výuky naší školy.  

Z důvodu uvolnění učeben na budově Klášterní budou po dobu veškerých prací přesunuti žáci druhého ročníku do učeben školy na ulici Loucké. 

Práce budou postupovat po jednotlivých patrech a každá chodba zabere dva týdny. Po tuto dobu bude výuka  žáků, kteří mají kmenové třídy na dané chodbě, probíhat ve dvou režimech. Část tříd bude přesunuta v rámci budovy do volných učeben po druhých ročnících a pro druhou skupinu tříd bude vyhlášeno ředitelské volno. 

Rozpis ředitelského volna na 1. pololetí
Chodba Termín prací Ředitelské volno Přítomni ve škole
Hudební 3. 1. – 6. 1. 2023   7.A, 7.B, 9.A, 9.C  5.C, 6.C, 8.C
9. 1. – 13. 1. 2023  5.C, 6.C, 8.C  7.A, 7.B, 9.A, 9.C 
Přírodopisná 16. 1.  20. 1. 2023  5.A, 5.B, 6.D  7.C, 7.D, 8.A 
23. 1. 27. 1. 2023 7.C, 7.D, 8.A  5.A, 5.B, 6.D

Pokud půjde vše podle naplánovaného harmonogramu a nenastanou nepředvídatelné komplikace, bude první část rekuperace ukončena ke konci dubna 2023. V pavilonech s MŠ, tělocvičnami a školní jídelnou bude rekuperace budována až v době hlavních prázdnin. Také je naším cílem i to, aby nebylo potřebné v nižších ročnících (1. 4.) ředitelské volno vyhlašovat.  

Vše jsme pečlivě naplánovali tak, aby veškeré práce nenarušily kvalitu výuky. Předem děkujeme za vstřícnost  a věříme, že nainstalované jednotky zlepší teplotní pohodu při výuce Vašich dětí.

Mgr. Eva Hubatková, Mgr. Martina Štefanovičová, Mgr. Lenka Vaculíková

print Formát pro tisk

Zobrazit menu
Hlavní menu