Kategorie: Důležité informace, Mateřské školy

Školné Mateřské školy Klášterní a Konice a školní družina

Mateřské školy

Školné za březen 2020 z důvodu uzavření školek od 16. 3. 2020 je sníženo na 150,- Kč. Pokud v měsíci dubnu a následně nebude MŠ otevřena, činí školné 0,- Kč. Pokud bude otevřena v průběhu měsíce, stanovíme školné poměrnou částí.

Školní družina

Školné za školní družinu za březen 100,- Kč, pokud v dubnu bude ŠD uzavřena, bude školné 0,- Kč a následující měsíce upravíme podle skutečného otevření družiny.

Ve Znojmě dne 1. 4. 2020 Mgr. Eva Hubatková

print Formát pro tisk