ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL ZŘIZOVANÝCH MĚSTEM ZNOJMEM

DNE 15. 6. 2023
9:00 – 12: 00 HODIN

Zvláštní zápis je určen pro cizince dle zákona č. 20/2023 Sb., Lex Ukrajina pro oblast regionálního školství ze dne 24. 1. 2023.

Zvláštní zápis do mateřských škol zřizovaných městem Znojmem bude probíhat na těchto mateřských školách:

  • Mateřská škola, Znojmo, nám. Armády 9 (kancelář ředitelky)
  • Mateřská škola, Znojmo, Dělnická 2 (kancelář ředitelky, přístavba zeleného pavilonu)
  • Mateřská škola, Znojmo, Holandská 2, příspěvková organizace
  • Mateřská škola, Znojmo, Pražská 80, příspěvková organizace
  • Mateřská škola, Znojmo, Přímětice 279, příspěvková organizace (hlavní budova Ugartova 279)
  • Mateřská škola, Znojmo, nám. Republiky 15, příspěvková organizace (kancelář ředitelky)
  • Základní škola a Mateřská škola, Znojmo, Pražská 98 (zápis do mateřské školy proběhne na odloučeném pracovišti Slovenská 33)
  • Základní škola JUDr. J. Mareše a Mateřská škola, Znojmo, Klášterní 2, příspěvková organizace (v hlavní budově školy Klášterní 2)

Co k vyplněné žádosti o přijetí doložit:

Potvrzení od lékaře o povinném očkování, doklady totožnosti dítěte a zákonného zástupce, místo faktického pobytu dítěte (nájemní smlouva, smlouva o ubytování).

Bližší informace zákonní zástupci získají přímo na ředitelství mateřských škol. Žádost o přijetí je k dispozici na www.znojmocity.cz pod odborem školství, kultury a památkové péče, případně na webových stránkách škol.

K zápisu se dostaví:

Děti předškolního věku (narozené v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018).

print Formát pro tisk

Zobrazit menu
Hlavní menu