Kategorie: Důležité informace, Školní družina

Předběžný zájem o plaveckou výuku pro žáky 2. tříd ve školní družině

V příštím školním roce bude opět probíhat sportovní plavecký program v areálu bazénu v Louce, na kterém spolupracuje ZŠ JUDr. J. Mareše a MŠ Znojmo společně s Plaveckou školou AQUASCHOOL Znojmo s.r.o., a který podporuje i město Znojmo. 
Tento program má za úkol podporovat sportovní činnost a plavání dětí již od druhých tříd. Vybraní žáci budou jednou týdně, kromě části zimního období, kdy je špatné počasí a statisticky největší nemocnost a tím velká absence žáků, absolvovat výuku plavání. 
Předpokládané náklady na výuku a pronájem bazénu jsou 1 500,- Kč na celý školní rok. Částka bude upřesněna před začátkem kurzu v září školního roku 2024/2025. 
Ve 3. a 4. ročníku mají žáci povinné školní plavání, které je plně hrazeno z prostředků školy. 
Škola zajistí přesun dětí na bazén a zpět v doprovodu  vychovatelek ŠD. Pokud by chtěli jednotliví rodiče řešit přesuny individuálně, je třeba se dohodnout a písemně potvrdit odlišnou variantu s vedoucí vychovatelkou. Přesné časy a termíny plavání budou upřesněny na začátku školního roku. 
Na spolupráci se těší vedení školy ZŠ JUDr. J. Mareše a MŠ, Znojmo a pracovníci Plavecké školy AQUASCHOOL Znojmo s.r.o. 
Upozornění: Do výuky budou zařazeni žáci, kteří jsou dobře adaptovaní na vodní prostředí a zvládají základy plavání, nebo pro tento sport mají dispozice.
Celkem bude do programu zařazeno 50 žáků. 

print Formát pro tisk

Zobrazit menu
Hlavní menu