< návrat zpět

Informace ke stravování ve školní jídelně Klášterní 2

Základní škola

Školní jídelna bude ve školním roce 2023/2024 v provozu od 4. 9. 2023 jen oběd a od 6. 9. 2023 oběd a svačinka.

Mateřská škola

Bude mít celodenní stravu od 1. 9. 2023

Přihlášení nového strávníka (prvňáčci, nové děti v MŠ, noví žáci v ZŠ)

Přinést současně a odevzdat buď do 30. 6. 2023 nebo od 14. 8. 2023 do 23. 8. 2023 do kanceláře ŠJ:

  • vyplněnou přihlášku ke stravování
  • vyřízené svolení k inkasu ve Vaší bance – bez uvedení výše inkasa a s patřičnou finanční rezervou – limit do 1000,- Kč. První inkaso bude provedeno k 25. 8. 2023 na měsíc září.
  • V bance uveďte číslo účtu školy: 191441377/0300

Zakoupit čip na výdej stravy v kanceláři školní jídelny je možné od 14. 8. 2023, cena je 121,- Kč. Čip se nevrací, zůstává žákům, může se použít i na jiných ZŠ, SŠ.

Strávníci, kteří se již stravovali ve ŠJ a nemají změnu účtu, odevzdají pouze přihlášku ke stravování (MŠ).

Platba hotově ve školní jídelně je možná jen ve výjimečných případech (např. nemáte účet v ČR) 25. – 30. den v měsíci na následující měsíc.

Přihlašování a odhlašování v průběhu školního roku:

  • Přihlašovat a odhlašovat se můžete kromě e-mailu (vedoucisj@evokace.cz), také na telefonu 515 267 177, mob. 739 242 094 nebo na www.strava.cz. Pro přihlášení na www.strava.cz je potřeba uživatelské jméno a heslo, které Vám přidělí v kanceláři ŠJ.
  • Pracovní den předem do 13,00 hodin
  • V den nemoci můžete oběd žákovi vyzvednout.
  • Od 2. dne nepřítomnosti ve škole je povinnost žáka odhlásit (dle zákona není nárok na dotovaný oběd).
  • Přihlašovat a odhlašovat svačinky si mohou pouze strávníci, kteří budou mít vyplněno na přihlášce ke stravování: přihlásit svačinky ANO. Jednorázové přihlašování svačinek není možné.
  • Neodhlášená strava v době nepřítomnosti žáka by Vám byla počítaná za plnou hodnotu oběda.
  • Dlouhodobé změny (dlouhodobá odhláška, přihlášení svačinek apod.) se vyplňují na změnovém listu – viz www.evokace.cz -školní jídelna-pokyny pro strávníky-změnový list.

Případné informace na telefonu nebo emailu: 515 267 177, vedoucisj@evokace.cz nebo 515 227 533, odehnalova@evokace.cz

Ve Znojmě dne 6. 6. 2023

Zobrazit menu
Hlavní menu