Návrat ze zahraničí

Vážení rodiče, v případě, že jste v posledních 14ti dnech před začátkem školního roku (tj. 1. zářím) pobývali v zahraničí, prosíme o vyplnění přiloženého prohlášení, které poté žáci v první školní den odevzdají svému třídnímu učiteli.

Prohlášení zákonného zástupce o pobytu dítěte v zahraničí (pdf)

Jedná se o prohlášení, že jste dodrželi všechna stanovená opatření dle pokynů Ministerstva zdravotnictví. Soupis zemí dle míry rizika nákazy a další související povinnosti naleznete zde.

Děkujeme za pochopení a spolupráci!