< návrat zpět

Vybudování odborné učebny jazyků a podpora přírodovědného vzdělávání

Projekt Vybudování odborné učebny jazyků a podpora přírodovědného vzdělávání s využitím moderních, digitálních, měřících technologií je spolufinancován Evropskou unií.

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003763

Příjemce dotace: Základní škola JUDr. Josefa Mareše a Mateřská škola, Znojmo, Klášterní 2, příspěvková organizace

Výzva: 47. Výzva IROP - INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL) - SC 2.4

Prioritní osa: 06.2. Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Celkové náklady: 3 176 053,00 Kč

Dotace: 2 805 056,10 Kč

Stručný popis projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury základního vzdělávání žáků na ZŠ JUDr. Josefa Mareše, Znojmo, čehož chce žadatel dosáhnout za pomocí nových metod výuky, moderních technologií a vylepšení výuky jazykových předmětů a přírodních věd. V rámci projektu dojde k nákupu příslušného vybavení a didaktických pomůcek pro výuku odborných předmětů (přírodopis a cizí jazyky), rovněž bude nakoupen nový nábytek do daných učeben. Škola je plně bezbariérově zajištěna.

Doba realizace projektu je do 31. 08. 2021

Zobrazit menu
Hlavní menu