< návrat zpět

Výzva 56 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

V dubnu 2015 byla MŠMT vyhlášena Výzva 56 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Bylo možno žádat o podporu ve čtyřech šablonách:

  1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
  2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele.
  3. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí.
  4. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky. 

Z této výzvy bylo možné získat prostředky v rozpětí 200 000 – 1 000 000 Kč. Na základě žádosti škola získala finanční prostředky ve všech čtyřech šablonách v celkové výši 948 868 Kč. (806 537, 80 Kč ze strukturálních fondů, 142 330,20 Kč ze státního rozpočtu).

Byly zorganizovány čtenářské dílny ve čtvrtých a pátých třídách. Škola zakoupila 192 kusů nových knih pro školní knihovnu a pět elektronických čteček. Tato znovu objevená metoda práce s knihami obohacuje výuku ve čtvrtých a pátých třídách po celý tento školní rok.

Čtyři pedagogové se zúčastnili čtrnáctidenních zahraničních jazykových kurzů ve Francii, Rakousku a na Maltě, kde se zdokonalovali ve francouzštině, němčině a angličtině. Dvě paní učitelky absolvovaly týdenní stáž (stínování) na základní škole v Chorvatsku. Zde se seznamovaly se způsobem výuky matematiky a přírodovědných předmětů. 

Největší část financí byla určena pro jazykově - vzdělávací pobyt. Čtyřicet žáků vyjelo na konci listopadu na sedmidenní zájezd do městečka Ilfracombe v Anglii, který měli plně hrazen (cesta, ubytování, strava, pojištění, veškeré vstupy). Žáci absolvovali 9 hodin výuky angličtiny v místní škole s anglickými lektory. Odpoledne byla věnována výletům do okolí. Žáci se tak seznámili s městečky Ilfracombe, Lynton, Lynmouth, Barnstaple, rybářskou vesničkou Clovely a při jednodenní návštěvě Londýna si prohlédli Tower, královské korunovační klenoty, Tower Bridge, galerii Tate Modern, Shakespearovo divadlo, Buckinghamský palác. Na závěr návštěvy Londýna se žáci kochali vyhlídkou na večerní osvětlený Londýn při projížďce na Londýnském kole. 

Díky takto získaným prostředkům bylo vyučujícím i žákům umožněno podívat se do světa. Nově nabyté zkušenosti znamenají pro všechny zúčastněné motivaci pro jejich budoucí studium i práci.

Mgr. Eva Hubatková

Zobrazit menu
Hlavní menu