Odloučené pracoviště Konice

Základní škola v Konicích je malotřídní školou. K základní škole náleží mateřská škola, která připravuje děti na snadný a plynulý přechod do školních lavic a školní družina, která je žákům k dispozici do 16:00 hodin. Další součástí školy je školní kuchyně s jídelnou.

ZŠ Konice je škola rodinného typu, jejíž výhodou je nízký počet žáků. Vyučuje se ve dvou třídách - 1. ročník je spojený s 2. ročníkem a 3. ročník spojený se 4. ročníkem. Škola je moderní malotřídní pracoviště, které využívá moderních informačních a komunikačních technologií ve výuce. V obou třídách jsou nainstalovány interaktivní tabule.

Podrobně se zaměřujeme na rozvoj čtenářské gramotnosti ve vlastním projektu s názvem „Čtení nás baví“, v němž motivujeme a vedeme žáky k zájmu o dětskou literaturu. Intenzivně rozvíjíme čtení s porozuměním. Ve škole se od prvního ročníku vyučuje německý jazyk.

Základní informace

Základní škola a Mateřská škola Znojmo, Konice,
odloučené pracoviště ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ
Znojmo, Konice 119
669 02

Tel.: 515 221 747, 734 686 218
Mobil MŠ: 731 877 534

Každý učitel má zřízenu e-mailovou adresu ve tvaru
prijmeni.jmeno[zavinac]evokace.cz

Zaměstnanci školy

Mgr. Jitka Bulínová ZŘŠ pro odl. pracoviště, třídní učitelka 1. a 2. ročníku
Mgr. Emilie Mácová třídní učitelka 3. a 4. ročníku
Mgr. Ivana Berková učitelka NJ
Mgr. Tomáš Milička učitel INF
Kateřina Petrojová vychovatelka ŠD
Bc. Milada Jelenová učitelka MŠ
Jana Hegerová učitelka MŠ
Blanka Krejčová kuchařka
Irena Jelínková školnice
Zobrazit menu
Hlavní menu