Odloučené pracoviště Konice

Základní škola v Konicích je malotřídní školou. K základní škole náleží mateřská škola, která připravuje děti na snadný a plynulý přechod do školních lavic a školní družina, která je žákům k dispozici do 16:00 hodin. Další součástí školy je školní kuchyně s jídelnou.

ZŠ Konice je škola rodinného typu, jejíž výhodou je nízký počet žáků. Vyučuje se ve dvou třídách - 1. ročník je spojený s 2. ročníkem a 3. ročník spojený se 4. ročníkem. Škola je moderní malotřídní pracoviště, které využívá moderních informačních a komunikačních technologií ve výuce. V obou třídách jsou nainstalovány interaktivní tabule.

Podrobně se zaměřujeme na rozvoj čtenářské gramotnosti ve vlastním projektu s názvem „Čtení nás baví“, v němž motivujeme a vedeme žáky k zájmu o dětskou literaturu. Intenzivně rozvíjíme čtení s porozuměním. Ve škole se od prvního ročníku vyučuje německý jazyk.

Základní informace

Základní škola a Mateřská škola Znojmo, Konice,
odloučené pracoviště ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ
Znojmo, Konice 119
669 02

Tel.: 515 221 747, 734 686 218
Mobil MŠ: 731 877 534

Každý učitel má zřízenu e-mailovou adresu ve tvaru
prijmeni.jmeno[zavinac]evokace.cz

Zaměstnanci školy

Mgr. Jitka Bulínová ZŘŠ pro odl. pracoviště, třídní učitelka 1. a 2. ročníku
Mgr. Emilie Mácová třídní učitelka 3. a 4. ročníku
Mgr. Ivana Berková učitelka NJ
Kateřina Petrojová vychovatelka ŠD
Bc. Milada Jelenová učitelka MŠ
Jana Hegerová učitelka MŠ
Blanka Krejčová kuchařka
Irena Jelínková školnice
Zobrazit menu
Hlavní menu