Z historie školy

Základní škola JUDr. Josefa Mareše a MŠ, Znojmo, Klášterní 2 vznikla v červenci 2004 sloučením dvou škol. ZŠ Loucká (založena 1918, jedna z nejstarších základních škol ve Znojmě) a ZŠ Vídeňská (původně ZŠ Dukelská, která je v provozu od roku 1984). V roce 2004 byla ke škole přidána i malotřídní škola a mateřská škola v Konicích.

Historicky škola navazuje na obě předešlé školy a vychází z jejich koncepcí, materiálního a personálního zázemí. V roce 2011 byla v budově školy na ulici Klášterní vybudována jednotřídní mateřská škola Pampeliška.

Čestný název školy – JUDr. Josefa Mareše byl škole propůjčen na počest prvního znojemského prvorepublikového starosty, který se významně zasloužil o rozvoj Znojma a byl za druhé světové války zabit v Terezíně.

Výňatek z kroniky školy ze školního roku 2004/2005

“Nově vzniklá škola je pojmenována po prvním českém starostovi Znojma. Josef Mareš se narodil v roce 1885 ve Vídni. Školní docházku začal v Heralticích (odtud pocházela jeho matka), dále v ní pokračoval v Okříškách. V roce 1897 se spolu s matkou přestěhoval do Znojma. Zde vystudoval německé osmileté gymnázium. V roce 1906 pokračoval ve studiu na právnické fakultě ve Vídni. Později přešel na pražskou univerzitu, kde v roce 1912 složil doktorské zkoušky.

Téměř celou 1. světovou válku prožil jako voják na frontě. Po 28. říjnu 1918 stál u zrodu Národního výboru ve Znojmě. Třikrát za sebou byl ve volbách zvolen starostou Znojma (1920, 1924, 1929). Vždy kandidoval za sociálně demokratickou stranu. Ta zvítězila v obecních volbách i v roce 1935, ale Mareš již na funkci starosty nekandidoval, protože byl zvolen téhož roku poslancem Národního shromáždění (už podruhé, předtím v roce 1929).

Když bylo město v roce 1938 připojeno k fašistické říši, odešel do Brna za advokátní činností. V době 2. světové války byl třikrát zatčen gestapem, nakonec uvězněn v Terezíně, kde v dubnu 1945 podlehl útrapám koncentračního tábora. V roce 1946 mu bylo uděleno in memoriam čestné občanství města Znojma.” (Autor textu není v kronice uveden.)

Pro všechny zájemce a pamětníky uvádím odkaz, na kterém se mohou díky panu Tomáši Liškovi, ročník ukončení 1995 s historií školy na Loucké seznámit nebo na ni zavzpomínat. Součástí těchto stránek je i fotogalerie: zsloucka.webnode.cz/kronika/
 

Historie školy v Konicích

Podklady jsou čerpány ze školní kroniky, která se psala od roku 1945. Původně byla škola součástí fary v nynějším domě č. 24. Poněvadž však již škola nevyhovovala, byla v roce 1914 postavena nová budova. Škola byla německá určená pro tři třídy žactva. Čeští žáci školu nenavštěvovali. V únoru 1945 se do budovy školy nastěhovalo německé vojsko. Když pak v prvních květnových dnech vesnici opustilo, zanechalo budovu školy v zuboženém stavu. Školu převzal dne 2. června 1945 první český učitel a současně řídící této školy František Štambera. Škola byla vyčištěna, opravena, vymalována, okna zasklena a vše bylo připraveno pro nový školní rok s českými dětmi, který začal 3. září 1945. Škola byla organizována jako dvoutřídní a bylo v ní celkem 37 žáků.

V roce 1968 zemřel dosavadní řídící školy a na jeho místo nastoupil František Tretera. V roce 1974 prošla budova velkou rekonstrukcí, do školy byl zaveden vodovod, byly zrekonstruovány toalety, vybudována kuchyně s jídelnou a ústřední vytápění všech místností školy. Dále byla provedena elektroinstalace v celé budově a škola se tak stala jednou z nejmodernějších v okrese. V roce 1991 byl odvolán dosavadní ředitel František Tretera a novou ředitelkou se stala Mgr. Zdena Burešová, kterou v roce 2001 vystřídala Mgr. Miroslava Bělobradičová. Tímto zápisem bohužel kronika končí.

Dalším důležitým momentem byl pro školu rok 2004, kdy se stala odloučeným pracovištěm ZŠ Klášterní. Školu od Mgr. Bělobradičové přebíral Mgr. Miloslav Hubatka.

A nakonec prosba. Jestliže by chtěl někdo z Vás přispět svými vzpomínkami, podklady či fotografiemi ke zpřesnění historie škol (Loucká, Vídeňská, Konice) budeme velmi rádi.

Mgr. Eva Hubatková, ředitelka školy

Zobrazit menu
Hlavní menu