Úřední deska

Kontakty

Základní údaje:

Základní škola JUDr. Josefa Mareše a Mateřská škola,
Znojmo, Klášterní 2, příspěvková organizace
Klášterní 2
67181 Znojmo

IČO: 71217860
ID datové schránky: yvpmncs
E-mail: reditel@evokace.cz, prijmeni.jmeno@evokace.cz
Web: www.evokace.cz

Telefonní spojení:
Sekretariát: 515 227 532, 739 391 756
Ředitelna: 515 227 525, 739 389 038
Zástupkyně pro 1.stupeň: 515 227 532, 739 389 037
Zástupkyně pro 2.stupeň: 515 227 532, 730 187 776
ŠD Klášterní: 732 384 105
MŠ Klášterní: 736 414 876
MŠ Konice: 731 877 534
Speciální pedagog pro první stupeň: 605 866 618
Speciální pedagog pro druhý stupeň: 730 187 775
Výchovný poradce: 775 693 019
Vedoucí ŠJ: 515 267 177

Odloučené pracoviště:

Základní škola
Konice 119
66902 Znojmo
Tel.: 515 221 747

Vedení školy:

Ředitelka školy: Mgr. Eva Hubatková
Zástupce ředitele pro 1.stupeň: Mgr. Lenka Vaculíková
Zástupce ředitele pro 2.stupeň: Mgr. Martina Štefanovičová
Zástupce ředitele školy pro odloučené pracoviště: Mgr. Jitka Bulínová
Zástupce ředitele školy pro Mateřskou školu, třídy Pampeliška a Konice 119: Bc. Radka Neubertová
Vedoucí vychovatelka: Ivana Poláková

Pověřenec školy:

Bc. Irena Fučíková
telefon: 515 216 552
mobil: 603 150 134
e-mail: irena.fucikova@muznojmo.cz

Organizace školního roku 2022/2023

  Období Popis
1. pololetí 1. září 2022 (čtvrtek) Zahájení školního roku
26. a 27. října 2022 (středa, čtvrtek) Podzimní prázdniny

23. prosince 2022 (pátek) – 2. ledna 2023 (pondělí)
vyučování začne v úterý 3. ledna 2023

Vánoční prázdniny
31. ledna 2023 (úterý) Konec 1. pololetí
3. února 2023 (pátek) Pololetní prázdniny
     
2. pololetí 1. února 2023 (středa) Zahájení 2. pololetí
13. března 2023 (pondělí) - 19. března 2023 (neděle) Jarní prázdniny
6. dubna 2023 (čtvrtek) Velikonoční prázdniny
30. června 2023 (pátek) Konec školního roku
   
  1. července 2023 (sobota) - 3. září 2023 (neděle) Hlavní prázdniny
  4. září 2023 (pondělí) Zahájení školního roku 2023/2024

Zápis do 1. ročníku základních škol pro školní rok 2023/2024

Základní informace.

Kdy? Sobota 15. 4. 2023

Kde? Základní škola JUDr. Josefa Mareše a Mateřská škola, Znojmo, Klášterní 2 a odloučené pracoviště Konice 119

V kolik? Klášterní 2 8:00 – 11:00; Konice 119 8:00 – 11:00

K zápisu se dostaví:

 1. všechny předškolní děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017
 2. děti, jejichž rodiče/zákonní zástupci budou žádat o doklad povinné školní docházky
 3. děti, kterým byl v loňském roce povolen odklad povinné školní docházky

Předčasný nástup:

U dítěte, které dosáhne věku 6 let mezi 1. 9. 2023 a 31. 12. 2023, musí zákonný zástupce doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení.

U dítěte, které dosáhne věku 6 let počínaje 1. 1. 2024, musí zákonný zástupce doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Co rodiče/ zákonní zástupci přinesou k zápisu:

 • žádost o přijetí
 • rodný list dítěte (nebo pas – cizí státní příslušníci)
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • potvrzení o trvalém pobytu dítěte, je-li jiný než trvalý pobyt rodičů/zákonných zástupců
 • popřípadě loňské povolení odkladu povinné školní docházky

Co rodiče/zákonní zástupci přinesou k zápisu, pokud budou žádat o odklad povinné školní docházky:

 • žádost o odklad školní docházky
 • rodný list dítěte nebo pas (cizí státní příslušníci)
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • potvrzení o trvalém pobytu dítěte, je-li jiný než trvalý pobyt rodičů/ zákonných zástupců
 • potvrzení školského poradenského zařízení
 • potvrzení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Jak získat žádost:

Žádosti o přijetí (případně o odklad nebo přijetí do přípravné třídy) získáte ve webové aplikaci na adrese https://zszapis.muznojmo.cz/. Žádosti bude možné v aplikaci vyplňovat v termínu od 20. 3. 2023 do 15. 4. 2023 (návod v příloze).

V nutných případech PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ bude k dispozici pro vyplnění a vytištění žádosti také pracovnice odboru školství: Marta Šulerová, marta.sulerova@muznojmo.cz, +420 777 562 996

Po předchozí telefonické domluvě vám rádi pomůžeme i přímo ve škole: Eva Hubatková, reditel@evokace.cz, +420 739 389 038

Průběh zápisu

Vyplnění zápisového lístku a kontrola osobních údajů žáka v žádosti o přijetí/ odklad. Motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti (nemá vliv na přijímání dětí ani na pořadí přijímaných dětí).

PŘI PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NEROZHODUJE POŘADÍ ZAPSANÝCH DĚTÍ ANI ČAS PŘÍCHODU DO ŠKOLY.

Ve školním roce 2023/2024 budeme otevírat 4 první třídy v budově Klášterní 2 a 1 třídu v budově Konice 119. Aby nebyla překročena povolená kapacita školy, lze do prvních tříd přijmout maximálně 110 žáků.

Přílohy:

Zobrazit menu
Hlavní menu