Školní knihovna

Školní knihovna je důležitou součástí školy. Významně se podílí na realizaci cílů školního vzdělávacího programu, zvláště na zvyšování čtenářské a informační gramotnosti žáků.

Knihovní fond obsahuje nejen beletrii, ale také naučnou literaturu, např. encyklopedie, slovníky a různé studijní pomůcky. Žáci i pedagogové naší školy jej mohou plně využívat stejně jako v minulých letech. Velké oblibě se těší, zejména u nejmladších žáků, návštěva čítárny. Starší žáci pak ocení zapůjčení knih k mimočítankové četbě.

Také v tomto školním roce bude pro žáky v rámci Měsíce čtenářů připraven výchovně vzdělávací program a vyhlášen Pilný čtenář.

Školní knihovna je otevřena každý čtvrtek od 9.00 – 11.00h.

Řád školní knihovny

Přihláška čtenáře