< návrat zpět

Školní speciální pedagog

Speciálni pedagog pro 1. stupeň Mgr. Gabriela Hagarová

 • konzultace po předchozí dohodě

Kontakty:

Speciální pedagog pro 2. stupeň Mgr. Šárka Grunová

 • konzultace po předchozí dohodě

Kontakty:

Organizační struktura Školního poradenského pracoviště

Vedoucí školního poradenského pracoviště: školní speciální pedagog 

 • koordinace poskytování poradenských služeb ve škole
 • konzultační a poradenská činnost pro žáky a jejich rodiče
 • péče o žáky s SVP
 • spolupráce při vytváření individuálních a podpůrných plánů
 • spolupráce s ostatními subjekty, odborníky
 • kontaktní osoba pro nastavování a realizaci  podpůrných  opatření
 • metodické vedení asistentů pedagoga
 • depistáž

školní speciální pedagog 2. stupeň

 • poskytování poradenských služeb pro žáky a jejich rodiče
 • péče o žáky s poruchami učení
 • pomoc při vytváření individuálních a podpůrných plánů
 • poskytování metodické pomoci asistentům pedagoga v oblasti tyflopedie
 • kontaktní osoba pro nastavování a realizaci podpůrných opatření u žáků se zrakovým postižením
 • spolupráce s ostatními subjekty, odborníky 

metodik pro práci s žáky s odlišným kulturním prostředím a nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka

 • poskytování rozvoje v oblasti výuky českého jazyka
Zobrazit menu
Hlavní menu